ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

bigricefeb

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซาเทริ์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 67 คน

ricefeb6