ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

claning7

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้สะอาด สวยงามและพร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือน

bigclaning