ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2561

prachum1

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ในการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีในปัจจุบัน

chum1