ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

newgap2

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำนาตำบลลุโบะยีไรหมู่ที่ 3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลลุโบะยีไรหมู่7และกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

newgap