ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1

wang

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2561 นาย กฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ มอบหมายให้ นายสุธินันท์ ไชยแก้ว ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแว้ง ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย โดยให้เกษตรกรลงสำรวจแปลงนาข้าว แล้วมาวิเคราะห์หาวิธีการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว