ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

jitasa

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ      ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มโคกโพธิ์ยิ้มเคลื่อนที่ และร่วม กิจกรรม "จิตอาสาฯ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต" ณ ลานตลาดนัดนาเกตุ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีเกษตรกรรับบริการ จำนวน 115 ราย

jitasa1