ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference

conferance1

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference โดยมีรองอธิบดี (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตานี

conferance