ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

kun1

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ และมีผู้มารับบริการทั้งหมดจำนวน 96 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยาวอ หมู่ที่ 2 ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

kurn2