ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพื้นเมืองฯ

purn2

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพื้นเมืองฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ เก็บเกี่ยวผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ในกิจกรรมการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวในนาราษฎร์ การทดลองที่1 แผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 6 สายพันธุ์+2CKS ฤดูนาปี 2560/61 ณ แปลงเกษตร ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

pn2