ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

gapnew23

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มทำนาทุ่งปาแดลางา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และกลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

new23f