ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว

nara26f

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561 ประกอบด้วยอำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอระแงะ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 311 ราย ณ.โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

naraf