ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเพื่อตรวจประเมินโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉาะ (niche market)

ics

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเพื่อตรวจประเมินโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉาะ (niche market) 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามคณะผู้ตรวจจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีเพื่อตรวจประเมินโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (niche market) ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)โดยขอตรวจรับรองมาตรฐานข้าว GAP ณ กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สมาชิกที่ขอรับรองมาตรฐานข้าว 37 ราย และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สมาชิกที่ขอรับรองมาตรฐานข้าว 23 ราย

gap ics