ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหา

cuha

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหา

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ตรวจประเมินโครงการ (niche market) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

cuha55