จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP 2561

gap22

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายราชศวรรษ สายกระสุน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมกระดังงาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย

gapm22