ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มวิจัยข้าวภาคใต้

vichakan21

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มวิจัยข้าวภาคใต้

วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการข้าวพื้นเมืองและแปรรูปอาหารจากแป้งข้าวเจ้าสายพันธุ์มะจานูPTNC99012-69 เป็นขนม "ลอปะตีแก" ขนมพื้นบ้านของชาวมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายในงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

vicm21