ร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา

field27

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายราชศวรรษ สายกระสุน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการและบริการความรู้เรื่องข้าวให้กับชาวนา กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตากใบ หมู่ที่ 2 บ้านโคกอิฐ - โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

field27