ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 จำนวน 2 แปลง ฤดูนาปี 2561/62

viT61

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 จำนวน 2 แปลง ฤดูนาปี 2561/62

               วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายขุน พุฒสกุล พนักงานการเกษตร ส 2 พร้อมด้วย นายจุฑาพล ใจดำรงค์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มวิชาการ ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 จำนวน 2 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส