ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค งานเทศกาลข้าวไทย 2561 และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

thairice

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค งานเทศกาลข้าวไทย 2561 และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

        วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำทีมข้าราชการ และพนักงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกร้านขายข้าวยำบูดู ข้าวมะจานู บูดูสายบุรี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

trice