ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferanc

gin1

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 09.50 น. นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

gint24