ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

newy

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ และคนงานในแปลงนา ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยกำหนดให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนา บุคคลากรทุกคนร่วมรับประทานอาหารและจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ร่วมกัน

newyear62