ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance

ginj2

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 09.45น. นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยประชุมทางไกลบนระบบ GIN Conferance ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ginj02