ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 4 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

vjan62

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 4 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 15-16 มกราคม 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายขุน พุฒสกุล พนักงานการเกษตร ส 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มวิชาการ ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 4 แปลง ฤดูนาปี 2561/62 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

vj62