ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สพฐ.

tiger1

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สพฐ.

 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมต้อนรับกลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในการเข้าค่ายลูกเสือพักแรมของนักเรียน จำนวน 409 คน และครู จำนวน 51 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวประกอบด้วย

ฐานเรียนรู้ที่1 ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวเหนียวดำและข้าวไร่
ฐานเรียนรู้ที่2 พันธุ์คัด/พันธุ์หลัก
ฐานเรียนรู้ที่3 การปลูกข้าว
ฐานเรียนรู้ที่4 ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

tigerj2