ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่

tiger02

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวแก่กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมต้อนรับกลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในการเข้าค่ายลูกเสือพักแรมของนักเรียน จำนวน 383 คน และครู จำนวน 75 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าวประกอบด้วย
ฐานเรียนรู้ที่1 ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวเหนียวดำและข้าวไร่
ฐานเรียนรู้ที่2 การผลิตเมล็ดพันธุ์
ฐานเรียนรู้ที่3 ข้าวพื้นเมืองภาคใต้