ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว

nara62

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 

วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,093 ราย โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส

nara026