ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562

ptnfeb62

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และออกหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 68 ราย

ptnfe62