ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดปัตตานี

riceptn62

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 

วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 840 ราย โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรม ณ โรงแรมปาร์วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี

riptn62