ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดปัตตานี

zoningptn

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดปัตตานี

วันที่ 11 เมษายน 2562 นาย กฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 130 ราย ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี

zonptn