ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี

ptnk04

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งยางเเดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละเเมะนา อำเภอทุ่งยางเเดง จังหวัดปัตตานี

ptnk004