ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 5 แปลง ฤดูนาปรัง 2562

vimianigif

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 5 แปลง ฤดูนาปรัง 2562

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายขุน พุฒสกุล พนักงานการเกษตร ส 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มวิชาการ ดำเนินการปักดำข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 จำนวน 5 แปลง ฤดูนาปรัง 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

vimi62