นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

tnaget

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ สังพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปลาสลิด ลงสระน้ำในหมู่บ้านตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ ต่อมาเวลา 10.00 น. ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรจับปลาสลิดดอนนา บ้านนายเจริญ ทองปล้องโต ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ เกษตรกรตัวอย่างการเลี้ยงปลาสลิดดอนนา และร่วมกับเกษตรกรแปรรูปปลาสลิด โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลาสลิด เพื่อเพิ่มมูลค่าและถนอมอาหารผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด ณ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

naget