ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

new63anigif


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

     วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ลูกจ้างตามภารกิจ และคนงานในแปลงนา ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยกำหนดให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนา บุคคลากรทุกคนร่วมรับประทานอาหารและจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ร่วมกัน

newyear63