ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล เพื่อแจกนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

sun63anigif

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล เพื่อแจกนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

        วันที่ 7 มกราคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางณัฐฉัตรวดี แสงอรุณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล เพื่อแจกนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

sun2563