ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ​รายจ่ายบูรณาการ​ ประจำปีงบประมาณ ​2564

dan63anigif

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

    วันที่ 9 - 11 มกราคม2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และ ตัวแทนจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ิอจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ2564 และได้ร่วมเสนอแผนคำของบประมาณดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2564 ณ.โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

dan63