ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

kong63anigif

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

    วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการกองวิจัยฯ ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคาร ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมี นายพีระพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

kg63