ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

rice63

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

       วันที่ 27 มกราคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ตรวจติดตามภาคสนามของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ติดตามลักษณะสายพันธุ์ของข้าวอัลฮัมดุลิลละห์และมะจานูPTNC99012-69 เพื่อให้การกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีนายสุนิยม ตาปราบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานในการตรวจติดตามฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

rice063