ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานและติดป้ายไวนิล ฤดูนาปี​2562/63 กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

fam01

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานและติดป้ายไวนิล ฤดูนาปี2562/63 กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงานและติดป้ายไวนิล ฤดูนาปี2562/63 กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตำบลบางเขา ตำบลยาบี ตำบลดาโต๊ะ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก ตำบลลุตง อำเภอแม่ลาน ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา59 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง5 ฤดูนาปี 2562/63 กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

fam02