ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประชุมชี้แจงขั้นตอนการรายงาน M01 ผ่านระบบ BMS

m01

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประชุมชี้แจงขั้นตอนการรายงาน M01 ผ่านระบบ BMS

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ประชุมชี้แจง แนวทางขั้นตอนการรายงาน M01 ผ่านระบบ BMS เพื่อชี้แจงและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมแจ้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

M01