ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

paki

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ รักษาการในตำเเหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

paki01