ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้​

non02

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัฐพล กำเหนิดผล ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและงบประมาณปี2562 อำเภอมายอ และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จากการลงพื้นที่พบว่าข้าวมะจานู ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กำลังอยู่ในช่วงออกรวงเป็นส่วนใหญ่ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นภายในช่วงกลางเดือนมีนาคม พื้นที่ดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมะจานูเพื่อขยายพันธุ์ในชุมชนต่อไป

Non02