ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่ม​ศูนย์​วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563

vitrang63

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563

      วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง "มะจานู" อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ภาคแผ่นภาพ เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์บ้านปลักปรือ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และการแปรรูปคุกกี้เนยสดข้่าวหอมมือลอ-ข้่าวโอ๊ตในการสัมมนาวิชาการข้าวฯ โดยมีนางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กรมการข้าว เป็นประธานเปิดพิธีการสัมมนาวิชาการข้าวฯ และนายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

vitang63