ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี​ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้​

muang63

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่3 มีนาคม2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและงบประมาณปี 2562 อำเภอมายอ อำเภอยะรัง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

muang