ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

nic03

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

        วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางกัณธิกานต์ ชูดวง นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ร่วมออกหน่วยบริการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 100 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

nic03