ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพันธุ์ข้าว งานเมล็ดพันธุ์เล่าเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ข้าวพื้นเมือง ในเทพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

jana

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพันธุ์ข้าว งานเมล็ดพันธุ์เล่าเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ข้าวพื้นเมือง ในเทพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายขุน พุฒสกุล พนักงานการเกษตร และนายธนุสฌา จันทวงศ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพันธุ์ข้าว งานเมล็ดพันธุ์เล่าเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ข้าวพื้นเมือง ในเทพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

jana03