ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเจลล้างมือสำหรับทำความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และแนะนำให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการระบาดของโรค Covid – 19

masscovid

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเจลล้างมือสำหรับทำความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และแนะนำให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการระบาดของโรค Covid – 19 

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันแก่บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชิ้น รวมทั้งจัดเจลล้างมือสำหรับทำความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และแนะนำให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการระบาดของโรค Covid – 19 โดยการจัดระยะห่าง 1 ถึง 2 เมตร สำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน หากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้พักงานและรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

mass