ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ข้าราชการ ลู

covid19

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตั้งจุดคัดกรองรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรณรงค์ ป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

covid