ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

kasad

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference 

           วันที่​ 23 เมษายน 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดประชุมและมอบนโยบาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเชื่อมสัญญาณ ไปยังพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดปัตตานีจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เวลา 09.30 น.

kasad