ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

cleaning

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

        วันที่ 27 - 28 เมษายน 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ยาม ลูกจ้างตามภารกิจ และคนงานในแปลงนา ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้สะอาด สวยงาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

clean