ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบถุงบรรจุข้าวสารในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 มาทดสอบความงอกเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษ

niche04

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบถุงบรรจุข้าวสารในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 มาทดสอบความงอกเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

           วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฉันชนก คงชุม นางสาวสุนิตา แลหาด เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ มอบถุงบรรจุข้าวสาร ขนาด 1 กิโลกรัม ให้กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวชุมชน หมู่2 บ้านเกาะสะท้อน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 มาทดสอบความงอกเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ตำบลโฆษิต ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

niche