ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่บ้านนายกลม พรหมเทพ ตัวแทนเกษตรกรเพื่อร่วมสัมภาษณ์ถึงพระกรณียกิจเรื่องข้าว

kitk

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่บ้านนายกลม พรหมเทพ ตัวแทนเกษตรกรเพื่อร่วมสัมภาษณ์ถึงพระกรณียกิจเรื่องข้าว

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านนายกลม พรหมเทพ ตัวแทนเกษตรกรเพื่อร่วมสัมภาษณ์ถึงพระกรณียกิจเรื่องข้าว พร้อมสาธิตการทำข้าวซ้อมมือ ณ โรงผลิตข้าวซ้อมมือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

kitt22